Chocolate Lines

İç içe geçmiş 2 adet borudan oluşan ürün iç borudan akan akışkanın istenilen sıcaklıkta tutulmasını dış borudan akan akışkanla aralarında ısı transferi sayesinde sağlar. Daha çok gıda sanayinde kullanılır